Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Faze naplate

Faze naplate

Ako vaša redovna komunikacija s kupcima ne rezultira naplatom, veoma je bitno da reagujete što prije i obratite nam se za profesionalno upravljanje potraživanjima, jer potraživanja koja nisu naplaćena u naznačenom roku, mogu ugroziti likvidnost i sigurnost vašeg poslovanja.

01. Praćenje faktura

Za nas proces naplate počinje s izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture: od njihovog nastanka, momenta dospijeća, do konačne naplate. Komunikacijom s kupcima, kroz sve faze, osigurava se i pravovremena i redovna naplata.

02. Rana faza naplate

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših kupaca, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose s njima. Putem telefona i e-maila obavještavamo dužnika o dugovanju, upoznajemo ga s rokovima plaćanja i procedurama, kao i posljedicama daljnjeg odlaganja plaćanja. Kompletna komunikacija s dužnicima je strukturirana, vodi se unaprijed utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od djelatnosti dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primjenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije.

03. Slanje opomena

Opomena pred utuženje je posljednji korak pred ulazak u prinudnu naplatu potraživanja pravnim putem i iskustvo govori da je ovaj korak veoma bitan i efikasan kao sredstvo utjecaja na dužnika, a da pri tome ne narušava obavezno i buduće odnose s tim kupcem.

04. Naplata sudskim putem

U slučaju kada prethodne faze naplate ne rezultiraju plaćanjem duga, pristupa se naplati sudskim putem kao krajnjoj fazi. Kompanije često zaziru od ovog vida naplate zbog sveopćeg stanja u pravosuđu, komplikovanih procedura i visokih troškova. Naš pravni tim je tu da vas podrži u prevazilaženju ovih izazova, i u saradnji s renomiranim advokatskim kancelarijama osigurava naplatu u najkraćem mogućem roku, gdje god za to ima zakonskog osnova. Troškove sudskog procesa snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate.