Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Otkup potraživanja

Otkup potraživanja

Vaša kompanija više se ne mora brinuti o naplati zakašnjelih potraživanja i osiguravati resurse za njihovo servisiranje. Mi smo tu da temeljnim i profesionalnim pristupom, s akcentom na vođenje računa o reputacijskim rizicima, u potpunosti preuzmemo brigu o potraživanjima, provodeći efikasan proces naplate kroz otkup potraživanja. Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje, pozitivno utječemo na likvidnost i osiguravamo smanjenje negativnih bilansa.

Prednosti modela otkupa potraživanja:

  • trenutna gotovina na raspolaganju, momentalno povećanje likvidnosti
  • ušteda vremena i resursa
  • optimizacija troškova interne naplate
  • povećanje efikasnosti poslovanja
  • pogodnost za dužnika kroz mogućnost dogovora o modelu i rokovima plaćanja duga
Portfelj potraživanja koji se razmatra za otkup postaje predmet analitičkog ispitivanja. Analiziraju se struktura portfelja, vrsta i tip potraživanja, verifikuju opći podaci o dužnicima i vrši procjena mogućnosti naplate na osnovu prijašnjih uplata. Na osnovu utvrđenog stanja portfelja, a u skladu s poslovnom politikom, nastojimo ponuditi najadekvatniju cijenu za otkup.
Nakon usklađivanja ponude i finalnog dogovora, potpisuje se ugovor. Ugovorom se prenose potraživanja, kao i sva odgovarajuća dokumentacija na ODM Collections. Nakon toga klijent više ne snosi nikakav rizik niti troškove naplate. U kratkom roku ostvaruje priliv sredstava i nastavlja sa svojim poslovanjem rasterećeno.