Skip to content Skip to footer

Konsultantske Usluge

ODMC Bosna

Donosite dobre poslovne odluke

Osiguravamo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima koji žele ulagati u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji izvanredno poznaje pravne regulative najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfelja potraživanja, procjenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cijenu za predmetni portfelj. Neke od glavnih usluga koje pružamo investitorima su:

 1. Savjetovanje i izrada mišljenja i analiza u vezi s NPL portfeljom
 2. Angažovanje pravnih eksperata specijalizovanih za NPL portfelje
 3. Izrade svih vrsta ugovora, procedura i drugih općih i pojedinačnih akata
 4. AML Compliance
 5. Risk procedure

Također, ne konsultujemo samo investitore. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje može biti od velike koristi i samim povjeriocima, te u sklopu saradnje nudimo savjetodavne usluge povjeriocima, čiji cilj je da:

 1. Dijagnostikuju problematična potraživanja – portfelje
 2. Segmentiraju po ključnim kriterijima za optimizaciju problematičnih potraživanja
 3. Predlažu strategije i optimalno postupanje s problematičnim potraživanjima
 4. Prate implementaciju – nadzor
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga radi se:

 • Detaljna analiza – due diligence portfelja i procjena očekivane naplate za period od pet godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivane slične portfelje
 • Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje jesu li raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljni za daljnji postupak naplate
 • Za potraživanja osigurana nekretninom, provjera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku
 • Procjena vrijednosti nekretnine u saradnji s licenciranim procjeniteljima
 • Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova
 • Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare
 • Analiza i vrednovanje drugih osiguranih potraživanja (gdje su sredstva osiguranja akcije, pokretna imovina i sl.)
 • Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke
 • Direktni pregovori i usaglašavanje procesa s prodavačem potraživanja, na zahtjev klijenta
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min

Često postavljena pitanja

Konsultantske kompanije obično koriste kombinovani pristup, uključujući analizu kreditnog rizika, segmentaciju portfolija po stepenu rizika, prilagođene strategije za različite tipove dužnika, kao i pravne alate za naplatu. Također, mogu se koristiti pregovaračke taktike u smislu restrukturiranja duga kako bi se postiglo prihvatljivo rješenje za obje strane.

Konsalting može pomoći u unapređenju postupaka procjene kreditne sposobnosti kupaca, razvoju rigoroznih kreditnih politika i procedura, kao i primjeni alata za praćenje i upravljanje kreditnim rizicima. Također, savjetovanje u pogledu osiguranja potraživanja i primjena odgovarajućih pravnih instrumenata su ključni u smanjenju rizika.

Prednosti uključuju pristup stručnosti, iskustvu i resursima koje interno osoblje možda nema. Kompanije mogu donijeti svježi pogled i inovativne pristupe problemima naplate. Međutim, izazovi mogu uključivati troškove angažovanja konsultantske kompanije, potrebu za usklađivanjem strategija i mogućnost smanjenja kontrole nad procesima naplate.

ODMC nudi širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima. Uključuju savjetovanje, analizu NPL portfolija, angažovanje pravnih eksperata, izradu ugovora i procedura, AML Compliance, i upravljanje rizicima.

 

ODMC pomaže u identifikaciji poslovnih prilika, detaljnoj analizi portfolija potraživanja, procjeni dokumentacije, kao i u predlaganju optimalne cijene za portfolio.

AML Compliance u okviru ODMC-a odnosi se na usklađenost sa propisima protiv pranja novca, što uključuje uspostavljanje procedura i politika za sprečavanje nezakonitih finansijskih aktivnosti.

ODMC provodi due diligence portfolija i ocjenjuje mogućnost naplate tokom petogodišnjeg perioda, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolija.

ODMC provjerava pravni status nekretnina koje obezbjeđuju potraživanja i procjenjuje mogućnost prodaje tih nekretnina u razumnom vremenskom roku.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top