Skip to content Skip to footer

Učešće ODM Collections na događaju AMCA u Sarajevu

Unapređenje regulative i podrška etičkim standardima u naplati potraživanja

Dana 30.11.2023. godine smo bili učesnici na prestižnom događaju Udruženja AMCA u Sarajevu, gdje smo istakli našu duboku posvećenost unapređenju regulative u sektoru naplate potraživanja i promociji visokih etičkih standarda.

Kroz istraživanje inovativnih pristupa, ODM Collections kontinuirano radi na oblikovanju naprednih smjernica koje će podržati razvoj sektora naplate potraživanja u regiji zapadnog Balkana. Naš cilj je postaviti nove standarde kako bismo osigurali transparentnost i etički pristup u svim aspektima našeg poslovanja.

Članica Upravnog odbora Udruženja i direktorica ODM Collections d.o.o., Mirela Ibrahimović Ćato, naglasila je tokom predstavljanja prednosti Udruženja za vlasnike imovine i korisnike finansijskih usluga:

“Udruženje čine pravna lica koja su usko specijalizirana za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja, bilo kao serviseri ili novi povjerioci. Svojim djelovanjem oslobađaju vlasnike imovine od operativnih obaveza, omogućavajući im usredotočenje na ključne poslovne aktivnosti. Ova partnerstva i angažman u strukovnom profesionalnom udruženju ključna su za poboljšanje poslovnih procesa i ekonomskih tokova, kao i za postizanje brže i efikasnije naplate potraživanja.” 

Ova inicijativa nije samo obećanje, već ključni dio našeg identiteta. Naša kompetencija, istrajnost, kao i predanost transparentnosti i etičkim vrijednostima, predstavljaju osnovne postulate na kojima se zasniva naš liderski položaj u regionu zapadnog Balkana. Kroz izgradnju mostova prema visokim standardima poslovanja, želimo da podstaknemo saradnju i dijalog unutar sektora naplate potraživanja.

Učešće ODM Collections na događaju AMCA u Sarajevu

Unapređenje regulative i podrška etičkim standardima u naplati potraživanja

Dana 30.11.2023. godine smo bili učesnici na prestižnom događaju Udruženja AMCA u Sarajevu, gdje smo istakli našu duboku posvećenost unapređenju regulative u sektoru naplate potraživanja i promociji visokih etičkih standarda.

Kroz istraživanje inovativnih pristupa, ODM Collections kontinuirano radi na oblikovanju naprednih smjernica koje će podržati razvoj sektora naplate potraživanja u regiji zapadnog Balkana. Naš cilj je postaviti nove standarde kako bismo osigurali transparentnost i etički pristup u svim aspektima našeg poslovanja.

Članica Upravnog odbora Udruženja i direktorica ODM Collections d.o.o., Mirela Ibrahimović Ćato, naglasila je tokom predstavljanja prednosti Udruženja za vlasnike imovine i korisnike finansijskih usluga:

“Udruženje čine pravna lica koja su usko specijalizirana za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja, bilo kao serviseri ili novi povjerioci. Svojim djelovanjem oslobađaju vlasnike imovine od operativnih obaveza, omogućavajući im usredotočenje na ključne poslovne aktivnosti. Ova partnerstva i angažman u strukovnom profesionalnom udruženju ključna su za poboljšanje poslovnih procesa i ekonomskih tokova, kao i za postizanje brže i efikasnije naplate potraživanja.” 

Ova inicijativa nije samo obećanje, već ključni dio našeg identiteta. Naša kompetencija, istrajnost, kao i predanost transparentnosti i etičkim vrijednostima, predstavljaju osnovne postulate na kojima se zasniva naš liderski položaj u regionu zapadnog Balkana. Kroz izgradnju mostova prema visokim standardima poslovanja, želimo da podstaknemo saradnju i dijalog unutar sektora naplate potraživanja.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©